side-1_forside lite web

Elisabeths første CD.
Trykk på CD coveret for bestille


 

Storheten i det litle
LogoUraflow-buet-liten

STORHETEN I DET LITLE
Elisabeth Grindheim Brodalen
Tekst:19/12-05


Nåken fortalde oss at me måtte drøyma

Så store draumar at Gud fekk plass i dei

Så eg drøymte store draumar

Og Gud som er stor var i draumenNåken fortalde oss at me måtte tale

Så store ord at Gud fekk plass i dei

Så eg talte store ord

Og Gud var alltid større enn orda mineNåken fortalde oss at me måtte gjera

Så store gjerningar i Guds Navn

At alle forstod at det var Gud

Som stod bak dei

Så eg gjorde store gjerningar

Og Gud, som svarer bønn, når me

ber etter Hans vilje,

svarte mine bønner også.Men no har eg drøymt i mange år

Eg har snakka i mange år

Og eg har gjort i mange år


Så her ein dag såg eg noko:

Det var ved juletid desse tankane komEg tenkte på jula

Og på det flotte budskapet jula bringer

Eg tenkte på kor liten Gud faktisk har vore

Hadde me gløymt denne andre delen av sanninga

Me som skulle drøyma så stort

Snakka så stort

Og gjera så stort

Dette var ikkje gale

Men det var ei side til som me hadde gløymt:

Storheten i det litle!


På micronivå finn me dei sterkaste krefteneKlart Gud får plass i våre små draumar

Klart han hjelper oss med små og store problem

Han gir oss både små og store velsignelsar

Han skaper både mauren og elefanten

Ingenting er for stort for han

Ingenting er for lite for Han 

BuiltWithNOF
[Elisabeth si heimeside] [Uraflower] [If time could heal scars] [Dikt og sanger] [Love will come back to you] [Sangskriverkrampe] [Storheten i det litle] [Together forever] [Din side] [Lenker] [Kontakt meg] [Humor] [Konsertprogram]
Google

Webmaster:  Ståle Brodalen

Webdesigner: Ståle Brodalen